مدیریت فرایند های کسب و کار

پروسس میکر فارسی یکی از سیستم های مدیریت فرایند بسیار پرقدرت و انعطاف پذیر می باشد که به صورت متن باز و رایگان ارائه شده است و در سازمان های مختلف با هر نوع کسب و کار قابل پیاده سازی می باشد.

مدیریت فرایند های کسب و کار با هدف مدیریت بهتر سرمایه انسانی و منابع سازمان انجام می شود و گزارش های مدیریتی که از این سیستم استخراج می شود در نهایت به مدیران ارشد سازمان در تصمیم گیری های مدیریتی کمک ویژه ای می کند.

این سیستم از زبان فارسی به خوبی پشتیبانی می کند و وب فرم های طراحی شده در آن براحتی از زبان فارسی و RTL پشتیبانی می کنند.

برای آموزش این سیستم می توانید از بخش ویدئو ها و از بخش ویکی پروسس میکر استفاده کنید.