فروشگاه | پروسس میکر فارسی


بسته آموزشی شامل موارد زیر می باشد:

 • فایل های آموزشی 
 • فایل های سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر
 • فایل زبان فارسی و تقویم شمسی به همراه آموزش بومی سازی
 • فرم های استاندارد طراحی شده 
 • سایر ابزارهای مورد نیاز 

فهرست مطالب آموزشی

فصل اول : مقدمه

 • مدیریت فرایند چیست؟
 • تفاوت bpm-bpms-bpm
 • استاندارد Bpmn چیست؟

فصل دوم : معرفی ، نصب و راه اندازی پروسس میکر

 • معرفی پروسس میکر (ابزارهای تولید ، نسخه های سیستم ، پلتفرم های قابل نصب)
 • نصب و راه اندازی پروسس میکر بخش اول  –  نصب بر روی ویندوز
 • نصب و راه اندازی پروسس میکر بخش دوم – نصب بر روی لینوکس
 • ورود به پروسس میکر معرفی سرویس های پروسس میکر (پایگاه داده و وب سرویس)
 • بومی سازی آن
  • فارسی سازی
  • لوگو
  • شخصی سازی صفحه ورود
 • تقویم فارسی

فصل سوم : ورود اطلاعات پایه

 • کاربران
 • چارت سازمانی
 • دسترسی ها و اختصاص کاربران به چارت

فصل چهارم : محیط طراحی فرایند ها

 • ساخت اولین فرایند
 • قسمت های مختلف محیط طراحی فرایند ها ۱ : فرایند ها و فعالیت ها
 • قسمت های مختلف محیط طراحی فرایند ها ۲ : متغیر ها و استفاده از آنها
 • قسمت های مختلف محیط طراحی فرایند ها ۳ : انواع شرط ها
 • قسمت های مختلف محیط طراحی فرایند ها ۴ : pools & Lanes
 • قسمت های مختلف محیط طراحی فرایند ها
 •  import & Export  فرایند ها

فصل پنجم : محیط طراحی فرم

 • معرفی محیط طراحی وب فرم ها
 • معرفی فیلد های وب فرم ها
 • کار با فیلد های وب فرم ها
 • مفهوم subforms
 • خواص فیلد مشترک Dynaform
 • ساخت وب فرم چند زبانه
 • تکمیل موارد مربوط به وب فرم ها ، ورود و صدور وب فرم ها
 • اسناد ورودی
 • اسناد خروجی

فصل ششم : کار با پایگاه داده

 • ایجادجدول در پایگاه داده و استفاده از آن
 • ارتباط با سایر پایگاه داده های موجود

فصل هفتم : پروژه عملیاتی اول (فرم مرخصی)

 • پروژه عملیاتی اول : سناریو
 • پروژه عملیاتی اول : طراحی فرایند
 • پروژه عملیاتی اول : طراحی فرم پروژه
 • پروژه عملیاتی اول : ادامه طراحی فرم پروژه
 • پروژه عملیاتی اول : تعریف و استفاده از متغیر ها
 • پروژه عملیاتی اول : اختصاص کاربران به فرایند
 • پروژه عملیاتی اول : تست کردن فرایند با سناریو اول
 • پروژه عملیاتی اول : تست کردن فرایند با سناریو دوم
 • پروژه عملیاتی اول : تست کردن فرایند با سناریو سوم

فصل هشتم  : پروژه عملیاتی دوم (فرم درخواست کالا)

 • پروژه عملیاتی دوم : سناریو
 • پروژه عملیاتی دوم: طراحی فرایند
 • پروژه عملیاتی دوم: طراحی فرم پروژه
 • پروژه عملیاتی دوم: ادامه طراحی فرم پروژه
 • پروژه عملیاتی دوم : ایجاد و استفاده از جدول در پایگاه داده
 • پروژه عملیاتی دوم : ارتباط با پایگاه داده دیگر
 • پروژه عملیاتی دوم : تعریف و استفاده از متغیر ها
 • پروژه عملیاتی دوم: اختصاص کاربران به فرایند
 • پروژه عملیاتی دوم: تست کردن فرایند با سناریو اول
 • پروژه عملیاتی دوم: تست کردن فرایند با سناریو دوم
 • پروژه عملیاتی دوم: تست کردن فرایند با سناریو سوم

فصل نهم :  برنامه نویسی در پروسس میکر(ضمیمه)

 • مفاهیم HTML,CSS,JAVASCRIPT,PHP
 • پایگاه داده پروسس میکر (بررسی MYSQL)
 • ارتباط با سایر پایگاه داده ها MYSQL
 • ارتباط با سایر پایگاه داده ها ORACLE
 • ارتباط با سایر پایگاه داده ها MS SQL SERVER
 • تریگر ها در php
 • مثال هایی از تریگر ها در پروسس میکر
 • جاوااسکریپت در وب فرم ها
 • گزارش های پروسس میکر
 • توابع پروسس میکر
 • توابع داخلی و کلاس ها

 

برای تهیه این بسته آموزشی با شماره واتساپ ۰۹۳۰۰۸۸۳۴۷۸ تماس بگیرید