فروشگاه

بسته آموزشی پروسس میکر ۳ به زبان فارسی- پروژه محور

سرفصل های بسته آموزشی پروسس میکر ۳

کلیپ ۱:  مفهوم bpms و معرفی پروسس میکر

 • سیستم مدیریت فرایند کسب و کار BPMS چیست؟
 • تفاوت BPM,BPMS,BPMN  چیست؟
 • ابزارهایی که مدیریت فرایند های کسب و کار را انجام می دهند
 • معرفی پروسس میکر به عنوان یک ابزار مدیریت فرایند کسب و کار


کلیپ ۲: نصب پروسس میکر بر روی ویندوز کلاینت و وب سرویس IIS

 • معرفی ابزارهای تولید پروسس میکر و ابزارهای مورد نیاز جهت نصب
 • سخت افزار مورد نیاز جهت نصب
 • نصب بر روی ویندوز های کلاینتی ۷و۸و۱۰
 • نصب بر روی ویندوز های سروی ۲۰۱۲و۲۰۱۶


کلیپ ۳: نصب پروسس میکر بر روی لینوکس و مکینتاش

 • معرفی بستر لینوکس برای استفاده از پروسس میکر
 • معرفی بستر مکینتاش برای استفاده از پروسس میکر
 • دانلود و نصب pm بر روی لینوکس
 • دانلود و استفاده از سیستم مجازی لینوکس همراه با نسخه جدید پروسس میکر


کلیپ ۴: تنظیمات اولیه و پیکر بندی سیستم

 • ورود به پراسس میکر
 • نمای کلی و تنظیمات اولیه
 • نکات اولیه مهم درکار با پروسس میکر


کلیپ ۵: شخصی سازی پروسس میکر (لوگو و صفحه ورودی )

 • تنظیمات اولیه
 • بومی سازی پروسس میکر
 • بررسی فایل ها و آموزش تغییرات در فایل های نرم افزار


کلیپ ۶: ورود به پروسس میکر و بررسی نمای کلی

 • یک بررسی اجمالی
 • تعریف سناریو های پروژه محور برای انجام
 • تشریح سناریوها و قابلیت های انعطاف پذیری سیستم


کلیپ ۷: معرفی ابزارهای پروسس میکر

 • معرفی ابزارهای پروسس میکر بخش اول : اطلاعات پایه
 • معرفی ابزارهای پروسس میکر بخش دوم : طراحی فرایند
 • معرفی ابزارهای پروسس میکر بخش سوم: طراحی فرم
 • معرفی ابزارهای پروسس میکر بخش چهارم : کارتابل گردش فرم
 • معرفی ابزارهای پروسس میکر بخش پنجم : راهبری سیستم


کلیپ ۸: معرفی محیط طراحی فرایند و ابزارهای موجود در آن

 • مفهوم گردش کار
 • نمونه گردش کار
 • معرفی ابزارهای طراحی فرایند
 • یک مثال برای طراحی فرایند


کلیپ ۹: معرفی PROCESS OBJECTS

 • مفهوم کاربردی PROCESS OBJECT
 • نمونه کاربردی PROCESS OBJECT
 • کمی بیشتر از PROCESS OBJECT
 • یک مثال عملیاتی


کلیپ ۱۰: ادامه معرفی PROCESS OBJECTS

 • کمی بیشتر از PROCESS OBJECT
 • یک مثال عملیاتی


کلیپ ۱۱: لایه بندی مراحل فرایند

 • مفهوم لایه بندی در طراحی فرایند
 • کاربردهای لایه بندی در طراحی فرایند
 • مثال عملیاتی لایه بندی در طراحی فرایند


کلیپ ۱۲: انواع شروع ، انواع شرط ، انواع خاتمه

 • انواع شروع و ابزارهای آن در پروسس میکر
 • انواع شرط و ابزارهای آن در پروسس میکر
 • انواع خاتمه و ابزارهای آن در پروسس میکر
 • یک مثال عملیاتی


کلیپ ۱۳: فعالیت های موازی در فرایند

 • مفهوم فعالیت های موازی
 • ابزارهای تعریف عملیات موازی در طراحی فرایند
 • یک مثال عملیاتی و فرایند سازی آن


کلیپ ۱۴: زیرفرایند ها و نحوه تعریف و استفاده از آنها

 • مفهوم زیر فرایند و دلایل استفاده از آن با ذکر مثال
 • طراحی زیر فرایند و معرفی ابزارهای طراحی زیرفرایند در پروسس میکر


کلیپ ۱۵: DATA OBJECT , DATA SOURCE

 • مفهوم عملیاتی DATA OBJECT , DATA SOURCE
 • یک مثال عملیاتی و توضیحات تکمیلی


کلیپ ۱۶:ورود اطلاعات پایه ۱ : کاربران سیستم

 • مفهوم مفهوم کاربر سیستم
 • انواع کاربران سیستم
 • روش ورود اطلاعات کاربران سیستم در پروسس میکر


کلیپ ۱۷: ورود اطلاعات پایه ۲:  مفهوم تقویم کاری و تعریف آن

 • مفهوم تقویم کاری
 • روش تعیین تقویم کاری در پروسس میکر
 • ارتباط تقویم کاری در پروسس میکر


کلیپ ۱۸: ورود اطلاعات پایه ۳ : تعریف دپارتمان ها و موارد مرتبط با آن

 • مفهوم دپارتمان در سیستم
 • روش تعریف دپارتمان ها
 • ارتباط دپارتمان ها با کاربران (پرسنل سازمانی)


کلیپ ۱۹: راهبری و نگهداری سیستم (کاربر ادمین)

 • مفهوم کاربری و نگهداری سیستم
 • ورود یک کاربر یا پرسنل جدید به سازمان
 • نگهداری از اطلاعات پرسنل جداشده از سازمان(استعفا، اخراج ، بازنشسته و یا تغییر سمت)


کلیپ ۲۰: شروع فاز عملیاتی : تعریف پروژه اول

 • تعریف پروژه فرم مرخصی و موارد مربوط به آن
 • فرایند گردش کار فرم مرخصی
 • فرم استاندارد مرخصی


کلیپ ۲۱: طراحی فرایند پروژه ۱ (مرخصی) در پروسس میکر

 • معرفی اجزا محیط طراحی
 • طراحی فرایند گردش کار فرم مرخصی

کلیپ ۲۲:  طراحی فرم های پروژه ۱ (مرخصی) در پروسس میکر

 • آموزش روش طراحی فرم و ارتباط آن با مراحل فرایند
 • معرفی اجزای طراحی فرم
 • طراحی فرم مرخصی برای مراحل گردش کار


کلیپ ۲۳:  ادامه طراحی فرم پروژه ۱ (مرخصی) در پروسس میکر

 • طراحی فرم برای سایر مراحل گردش کار فرم مرخصی
 • استفاده از فرم های قبلی در طراحی فرم جدید


کلیپ ۲۴:  کمی بیشتر از فرم در پروژه ۱ (مرخصی)

 • معرفی سایر کنترل های محیط طراحی فرم
 • آموزش روش استفاده از امکانات بیشتر در فرم ها


کلیپ ۲۵:  تعیین کاربران پروژه ۱ (مرخصی)

 • مفهوم دسترسی کاربران به فرم های هر مرحله
 • آموزش روش اعطای دسترسی به کاربران
 • انواع روش های دسترسی به کاربران در استفاده از فرم ها


کلیپ ۲۶:  ورود به عنوان کاربر عادی به پروسس میکر و بررسی محیط کاربری

 • ورود به عنوان کاربر عادی
 • بررسی اجمالی محیط
 • اجزا کارتابل و بررسی کاربرد آنها


کلیپ ۲۷: گردش فرم پروژه ۱ (مرخصی)در حالت اول

 • تشریح تصویری گردش فرم در کارتابل در حالت اول
 • گردش فرم به شکل تشریح شده
 • نکات مربوط به این حالت


کلیپ ۲۸:  گردش فرم پروژه ۱ (مرخصی)در حالت دوم

 • تشریح تصویری گردش فرم در کارتابل در حالت دوم
 • گردش فرم به شکل تشریح شده
 • نکات مربوط به این حالت


کلیپ ۲۹:  گردش فرم پروژه ۱ (مرخصی)در حالت سوم

 • تشریح تصویری گردش فرم در کارتابل در حالت سوم
 • گردش فرم به شکل تشریح شده
 • نکات مربوط به این حالت


کلیپ ۳۰:  توضیحات تکمیلی گردش فرم پروژه ۱ (مرخصی)

 • تشریح اشکالات احتمالی در گردش فرم پروژه ۱
 • حالات های خاص در گردش فرم پروژه ۱


کلیپ ۳۱: تعریف پروژه ۲ ( فرایند درخواست کالا)

 • تعریف پروژه فرم درخواست کالا و موارد مربوط به آن
 • فرایند گردش کار فرم درخواست کالا
 • فرم استاندارد درخواست کالا


کلیپ ۳۲ : تشریح گردش کار فرم  و آیتم های فرم به صورت تصویری

 • مراحل گردش کار فرم درخواست کالا به صورت تصویری
 • آیتم های فرم درخواست کالا و تبدیل آن به آیتم های فرم در پروسس میکر
 • نهایی کردن فرم و مرور اطلاعات تحلیل شده


کلیپ ۳۳: طراحی فرایند پروژه عملیاتی ۲ (فرم درخواست کالا)

 • طراحی گردش کار فرم درخواست کالا با توجه به اطلاعات بدست آمده


کلیپ ۳۴: ادامه طراحی فرایند پروژه عملیاتی ۲ (فرم درخواست کالا)

 • ادامه طراحی گردش کار فرم درخواست کالا با توجه به اطلاعات بدست آمده


کلیپ ۳۵: طراحی فرم پروژه عملیاتی ۲ (فرم درخواست کالا)

 • طراحی فرم درخواست کالا با توجه به اطلاعات بدست آمده


کلیپ ۳۶:ادامه طراحی فرم پروژه عملیاتی ۲ (فرم درخواست کالا)  – کار با پایگاه داده

 • معرفی پایگاه داده پروسس میکر و جداول آن
 • تعریف یک جدول جدید در پایگاه داده
 • استفاده از جدول جدید در فرم درخواست کالا


کلیپ ۳۷: تکمیل پروژه عملیاتی ۲ (فرم درخواست کالا)

 • مرور پیاده سازی طراحی گردش کار و فرم های مربوط به پروژه ۲ فرم درخواست کالا


کلیپ ۳۹: کاربران پروژه عملیاتی ۲ (فرم درخواست کالا)

 • اضافه کردن کاربران(پرسنل سازمان) به مراحل فرم ها و تعیین دسترسی آنها


کلیپ ۴۰: گردش کار پروژه عملیاتی ۲ (فرم درخواست کالا)- حالت ۱

 • ورود با کاربری پرسنل سازمان و شروع گردش کار فرم درخواست کالا در حالت ۱
 • نکات تکمیلی در گردش کار در حالت ۱


کلیپ ۴۱:  گردش کار پروژه عملیاتی ۲ (فرم درخواست کالا)- حالت ۲

 • ورود با کاربری پرسنل سازمان و شروع گردش کار فرم درخواست کالا در حالت ۲
 • نکات تکمیلی در گردش کار در حالت ۲


کلیپ ۴۲:  گردش کار پروژه عملیاتی ۲ (فرم درخواست کالا)- حالت ۳

 • ورود با کاربری پرسنل سازمان و شروع گردش کار فرم درخواست کالا در حالت ۳
 • نکات تکمیلی در گردش کار در حالت ۳


کلیپ ۴۳: نکات مهم در گردش کار پروژه عملیاتی ۲ (فرم درخواست کالا)

 • بررسی نکات مربوط به گردش کار در فرم درخواست کالا
 • بررسی مجدد ارتباط با پایگاه داده و معرفی مفاهیم جدید


کلیپ ۴۴: نکات مهم در پیگیری فرایند های پروژه عملیاتی ۲ (فرم درخواست کالا)

 • پیگیری فرایند ها در پروسس میکر در پروژه ۲
 • نکات مهم پیگیری فرایند ها در پروژه ۲


کلیپ ۴۵: نمودار گرافیکی گردش فرایند ها(پروژه۱ و۲)

 • معرفی نمودار گرافیکی در مشاهده و پیگیری فرایند ها
 • روش استفاده از نمودار گرافیکی در شناسایی گلوگاهها


کلیپ ۴۶: گزارش های آماری از فرایند های گردش داده شده

 • مفهوم گزارش ها و انواع گزارش گیری در سیستم
 • استخراج گزارش ها در پروسس میکر
 • نکات تکمیلی گزارش گیری در پروسس میکر


کلیپ ۴۷: دانش PHP در نوشتن تریگر ها و کنترل فرم ها

 • معرفی زبان PHP و HTML و …
 • معرفی SQL •ضرورت داشتن دانش PHP و همچنین SQL در استفاده بهتر از پروسس میکر
 • مثال های عملیاتی


کلیپ ۴۸: کاربرد اسناد ورودی و خروجی در پروسس میکر

 • مفهوم اسناد ورودی و خروجی در پروسس میکر
 • مشاهده اسناد ورودی و خروجی و روش استفاده از آنها
 • نکات تکمیلی


کلیپ ۴۹: پشتیبان گیری از فرایند ها و نگهداری سیستم.

 • مفهوم پشتیبان گیری در سیستم ها
 • انواع روش پشتیبان گیری از پروسس میکر


کلیپ ۵۰: جمع بندی و پایان

 • جمع بندی مطالب ارائه شده در این بسته آموزشی
 • منابع مهم آموزشی

برای تهیه این بسته آموزشی با شماره واتساپی ۰۹۳۰۰۸۸۳۴۷۸ تماس بگیرید

خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی