خدمات

خدمات وبسایت پروسس میکر ۳ در سه بخش ارائه می شود

  •  خدمات آموزشی و فنی

  • استقرار و پشتیبانی سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر ۳

  • آموزش های کاربردی (بسته آموزشی کامل پروسس میکر ۳)

در ادامه خدمات فوق را به صورت اجمالی بررسی می کنیم

  •  خدمات آموزشی و فنی

شامل ارائه آموزش ها از طریق پشتیبانی و همچنین رفع خطاهای احتمالی در زمان استقرار سیستم توسط خود مشتری می باشد.

  • استقرار و پشتیبانی سیستم مدیریت فرایند پروسس میکر ۳

شامل نصب و راه اندازی و استقرار پروژه مدیریت فرایند در بستر ارائه شده توسط مشتری بوده و تمامی فعالیت های فاز استقرار به عهده تیم اجرا کننده پروژه می باشد.

  • آموزش های کاربردی (بسته آموزشی کامل پروسس میکر ۳)

یک بسته آموزشی شامل ۵۰ کلیپ به همراه فایل های مورد نیاز برای استقرار پروژه مدیریت فرایند ها می باشد و برای تهیه این بسته آموزشی می توانید با شماره واتساپی ۰۹۳۰۰۸۸۳۴۷۸ تماس بگیرید.

خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی