توسعه سیستم پروسس میکر۳ فارسی

سیستم پروسس میکر یک سیستم مدیریت فرایند متن باز و رایگان است و تمامی درخواست های مورد نیاز در آن براحتی قابل پیاده سازی است.

متن باز بودن پروسس میکر باعث رشد و ترقی روز افزون این سیستم مدیریت فرایند قوی شده است و تعداد بسیار زیادی از برنامه نویسان از سراسر جهان بر روی پیشرفت و توسعه این سیستم کار کرده اند.

تیم پروسس میکر ۳ فارسی در ایران نیز بر روی فارسی سازی و توسعه قسمت های مختلف این سیستم کار کرده و با توجه به نیاز های مختلف سازمانها ، توانسته است ماژول ها و امکانات قابل توجهی را به صورت بومی به این سیستم اضافه کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص امکانات اضافه شده به پروسس میکر فارسی می توانید با ایمیل info@processmaker3.ir در تماس باشید