آموزش پروسس میکر ۳: درس یازدهم

خلاصه :

در این درس فرم های مربوط به مراحل مختلف گردش کار فرایند ماموریت را می سازیم. فرم ماموریت به صورت استاندارد طراحی می شود و سعی شده است تمامی نیاز های سازمانی برای این فرم در نظر گرفته شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی