آموزش پروسس میکر ۳: درس هشتم

خلاصه

در این درس فرم مربوط به مرخصی را در حالت دوم (سناریو دوم) گردش می دهیم و موارد مربوط به آنرا بررسی می کنیم تا اشکالات احتمالی آنرا رفع نماییم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی