آموزش پروسس میکر ۳: درس ششم

خلاصه

در این درس فرایند مرخصی طراحی شده در درس قبل را ادامه می دهیم و فرم های مرحله قبلی را طراحی می کنیم. طراحی فرم دارای نکات مهمی است که در این درس سعی کرده ایم به صورت اجمالی آنرا بررسی کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی