آموزش پروسس میکر ۳: درس سوم

خلاصه :

در این درس ابتدا وارد نرم افزار پروسس میکر می شویم و قسمت های کلی آنرا را به صورت اجمالی بررسی می کنیم. سپس از قسمت اطلاعات پایه شروع می کنیم و برای یک سازمان فرضی اطلاعات پایه را وارد می کنیم و ادامه آنرا در درس بعدی تشریح خواهیم کرد.در این درس کاربران و چارت سازمانی را وارد می کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی