آموزش پروسس میکر ۳: درس دهم

خلاصه

در این درس فرایند مربوط به فرم ماموریت را که در درس قبل آنرا بررسی کرده ایم می سازیم و نکات مربوط به گردش کار را در آن توضیح خواهیم داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی