آموزش پروسس میکر ۳: درس اول

خلاصه درس :

در این درس ابتدا مفاهیم اولیه BPMS تشریح می شود و تفاوت BPM ,BPMS,BPMN توضیح داده می شود. سپس پروسس میکر به عنوان ابزاری برای مدیریت فرایند های کسب و کار معرفی شده و در نهایت مقدمات نصب و راه اندازی پروسس میکر آماده می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


خدمات آموزشی و فنی پروسس میکر نسخه 3 به زبان فارسی