آموزش راه اندازی سیستم BPMS

استقرار سیستم های مدیریت فرایند در سازمان های مختلف معمولا با پیچیدگی و مشکلات متعددی همراه است.

شفاف نبودن فرایند های سازمانی و مقاومت پرسنل سازمان دو مورد از مهمترین مشکلاتی است که همواره در راه استقرار سیستم های نرم افزاری وجود دارد.

در این زمینه تیم استقرار پروسس میکر ۳ اقدام به ارائه آموزش ها و راهکارهای مناسب در فازهای مختلف استقرار سیستم مدیریت فرایند کرده است و با طرح مدیریت پروژه استقرار و ارائه آموزش های تخصصی لازم ، به سازمان های مختلف در استقرار سیستم های BPMS یاری می رساند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@processmaker3.ir تماس بگیرید