گروه آموزشی پروسس میکر فارسی

آموزش های راه اندازی سیستم مدیریت فرایند ، پرسش و پاسخ ، ویدئوهای آموزشی به زبان فارسی

مشاوره BPMS

استقرار BPMS

خدمات آموزشی

پشتیبانی فنی

خدمات اصلی گروه

خدمات اصلی گروه آموزشی پروسس میکر فارسی به شرح زیر می باشد

استقرار و راه اندازی

نصب سیستم مدیریت فرایند های پروسس میکر ، بومی سازی و راه اندازی فرایند ها در سازمان ها

ادامه مطلب

آموزش راه اندازی سیستم

آموزش های مربوط به استقرار و راه اندازی سیستم در سازمان ها

ادامه مطلب

خدمات پشتیبانی آموزشی

پشتیبانی آموزشی کاربران و راهبران سیستم های مدیریت فرایند در سازمان ها

ادامه مطلب

پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی سیستم های مستقر شده در سازمان ها و شخصی سازی قسمت های مختلف سیستم

ادامه مطلب

مشاوره استقرار سیستم

مشاوره در استقرار سیستم های مدیریت فرایند در سازمان ها

ادامه مطلب

توسعه سیستم

پشتیبانی و نگهداری سیستم های مستقر شده و توسعه سیستم با توجه به نیازهای سازمان

ادامه مطلب

آخرین مقالات

تازه ترین مقالات سیستم های مدیریت فرایند

تماس با ما

جهت تماس با ما می توانید از یکی از روشهای زیر استفاده نمایید

محصولات اصلی

محصولات اصلی پروسس میکر فارسی


وبسایت پروسس میکر فارسی : ارائه کننده خدمات مدیریت فرایند های کسب و کار